Despre asociaţie


Începuturile înfiinţării Asociaţiei Meşterilor Populari şii Meşteşugarilor din Judeţul Covasna POPARTCOV se regăsesc în anii `90. În 1995 se înfiinţează Asociaţia Artiştilor Populari Maghiari din România, al cărui membru fondator a fost răposatul Czine Attile,  cine în 1996 înfiinţează la Sfântu Gheorghe Cercul Meşterilor Populari Seres András.

 

Pe de altă parte, la începutul anilor 2000 se conturează o grupare a meşterior populari şi al artizanilor în cadrul Asociaţiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Covasna ASIMCOV, grupare condusă de Veres Ferenc. În 2004 cele două iniţiative se unesc, şi începând cu 2006 funcţionează sub numele de Cercul Artizanilor şi Meşterilor Populari în cadrul ASIMCOV. După câţiva ani de muncă şi pregătiri, în data de 22 aprilie 2009 gruparea dobândeşte statut legal sub numele de Asociaţia POPARTCOV.

 

Obiective


- păstrarea tradiţiilor

- conservarea valorilor specifice regiunii

- reprezentarea meşterilor populari şi a artizanilor

- organizarea de cursuri de perfecţionare

- reprezentarea valorilor culturale ale judeţului Covasna

- promovarea artizanatului