„SZORGOS KEZEK” KÉZIMUNKAKÖR - Sepsiszentgyörgy


Sepsiszentgyörgyön, a Szent József Római Katolikus egyház keretében, a Kolping család égisze alatt működik a kézimunkakörünk, amely 2007. március 6-án alakult. Tagjaink száma 20-25-ig váltakozik, ebből három diáklány. Hetente találkozunk, hétfői napokon 16-19 óra között, a könyvtárban. Hat alkalommal volt kiállításunk, évente legalább egy, első két évben kettő.

 

Legutóbbi hagyományőrző kiállításunkat 2010 novemberében szerveztük társ- vendégkiállítókkal közösen, ahol 41 kiállító vett részt. A kiállítás anyaga megtekinthető a www.pluszportal.ro honlapon.

 

Kézimunka típusok szempontjából kézimunkakörünk magába foglalja: a gobelinezést, a zsinórhorgolást (point-lasse-t), a hímzést, a horgolást, a kötést, rojtozást, bogozást, szövést, gyöngyfűzést, gyöngyszövést és a gépi hímzést, valamint a gépi varrást.

 

Kézimunkakörünk három éve foglalkozik a hagyományos, népi keresztszemes és szálánvarrott keresztszemes hímzéssel. Már a 2008-as kiállításunkon is jelen voltak az árapataki szálánvarrot munkáink.

 

Kapcsolatok: tagjai vagyunk a Háromszéki  Népművészeti és Kézműves Egyesületnek és általuk kollaborálunk a Romániai Magyar Népművészeti Szövetséggel .

 

A Székely Nemzeti Múzeumtól – Gazda Enikőtől – segítséget kapunk valahányszor kérünk. Így adódott lehetőség a könyvtárból kölcsön kérni a mi vidékünket bemutató népművészeti könyveket, öltéstechnikai leírásokat, mintákat. Így próbáljuk megismerni még jobban és elsajátítani, a régi úri hímzéseket, és az árapataki szálánvarott mintákat, Háromszék sajátos mintáit.

 

Jó kapcsolatot ápolunk az árapataki hímző asszonyokkal, a 2010-es kiállítás tárlatának részesei voltak. Kölcsön kaptunk faliképeket, terítőket, hímzéseket, azokat hímezgetjük a következő kiállításunkra készülve már most. Árapatakon is hagyományőrző kézimunkakör beindítását tervezzük, így tagságunk még 15 taggal bővül.

 

Kapcsolatban állunk a kézdivásárhelyi Barabás Zsombor Háromszéki Népművészek Egyesülettel. 2009-ben részt vettünk egy közös kiállításon a Vigadó Művelődési Házban, és az utolsó kiállításunk alkalmával mi is meghívtuk az egyesületet, ahol részt is vettek.

 

Kalotaszegi Bokréta Kézműves Egyesület: Mákófalván, Kalotaszegen, 2009-ben kézimunkakörünkből hatan vettünk részt egyhetes hímző táborban, amit Szilágyi Erzsébet szervezett. Alkotó hímzőtáborban vett részt 2009-ben négy hímző asszonyunk Magyarországon, Alsóörsön, ugyancsak Szilágyi Erzsébet-társszervező, meghívására.

 

Hagyományőrző tábor: 2010 júliusában egyhetes hagyományőrző ingyenes táborozást szerveztünk a sepsiszentgyörgyi Szent József Plébánia székhelyén. Voltak meghívottaink Kalotaszegről, Kézdivásárhelyről és a sepsiszentgyörgyi egyesületektől. Az 53 résztvevő reggeltől estig tanult és tanított. Hímeztünk, bogoztunk, szőttünk, fontunk, horgoltunk és gyöngyöt fűztünk, népdalokat tanultunk. Barátságok jöttek létre gyerekek és felnőttek közt egyaránt.

 

Terveink: gyarapítani tudásunkat, tanulni és tanítani türelemmel. Folytatni mindazt, amit olyan nagy szeretettel elkezdtünk. Alkotni a legjobb tudásunk szerint. Munkáink legyenek minőségileg kifogástalanok. Minden egyes munka legyen a saját névjegykártyánk. Szeretnénk a kialakult kapcsolatainkat ápolni és új kapcsolatokat teremteni, olyan társakkal, ahol a szeretet és a békesség honol, hiszen csak csendben lehet szépet és jót alkotni

 

Tervezzük újabb kiállitások és hagyományőrző és hímző táborokat szervezését, és segíteni szeretnénk rászoruló embertársainkon.

 

Tagjaink:


Erős Erzsébet – tiszteletbeli tag, betegsége miatt maradt el a csoporttól, viszont mindig számíthatunk a segítségére.

Daczó Anna

Dáni Erzsébet

Csíki Bokor Margit

Demeter Melinda

Gyulai Margit

Ladó Anna

Máté Jolánka

Pánti Elvira

Stekbauer Erzsébet

Pakott M.Bernadett

Popovics Szidónia

Simon Erzsébet

Szász Vasilica – Baba néni

Opra Irénke

Mihály Ibolya

Köllő Irénke

Oláh Katalin

Vinkler Aranka

 

 

Elérhetőségeink:

 

Körvezető: Vinkler Aranka

Kós Károly utca 6. szám, Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye

+40 267-316 146

mer2enator@gmail.com