Németh Katalin

 

Magyar jelképekkel vértezve, zománccal festve és rajzolva, tűzzel keresztelve születnek meg a hajfonatkorongok, a fülönfüggők és a nyakékek. Akik választják és viselik, hagyományt élnek és ápolnak.

 

Festőzománc technikával készült tűzzománc ékszerek. A tűzelem illetve a nemes és félnemes anyagok használata egyfajta szakrális tematikát eredményez, melynek princípiuma, hogy időt állónak kell lennie, korokat, stílusokat maga mögött hagyva. Az elvontnak minősülő szakralitásban jelen van a világunk kozmogóniája és a létünk életfeltételeit meghatározó kozmosz.

 

Kifejezési formanyelvem a mindenkori magyar népművészet virágnyelve. Itt megtaláltam mindazt a széles eszköztárat, mellyel a fennebb említett gondolatok csomagolhatók, terjeszthetők és eladhatók.

 

Megtaláltam azokat a szimbólumokat, melyek lelkemhez közeliek. A tálalt szimbólumrendszer mintegy megidézi a legteljesebb léthez szükséges feltételeket, megmutatja a lét buktatóit, és, akár egy „szamárvezető”, kiutat is mutat belőlük. Itt hivatkoznék a református templomaink festett kazettás mennyezeteire, mint egyik ihlető forrásomra.

 

Kinek szeme van, lássa!

 

Elérhetőségeim:

+40 740-217 083

nmthgk@yahoo.com